EST

Spetsiaalsed elustamisvõtted (advanced life support, ALS) 

24 Jaanuar 2015
9:00- 17:00

Kui patsiendil tekib südame- ja/või hingamisseiskus- siis SEKUNDID LOEVAD!  Ole valmis-  oma patsientide,  klientide ja  kolleegide jaoks! Taaselustamise töötuba on mõeldud loomaarstidele, vet. abilistele, meditsiini töötajatele.  Soovituslik on Taaselustamise ABC kursuse läbimine eelnevalt (kuid ei välista ALS kursust). Taaselustamise täiendkoolitus on kooskõlas 2012 aastal väljatöötatud veterinaarsete tõenduspõhiste taaselustamise juhistega. 


PROGRAMM 
PRINTIMISEKS- klõpsa siia.

09:00 - 09:45    Valmisolek patsiendi taaselustamiseks kliinilisest surmast. Ülevaade vahenditest ja  
                           monitooringu aparatuurist.  
10:00 - 10:45    Defibrilleeritavad ja mittedefibrilleeritavad vereringe seiskuse vormid.
 
                           Defibrillaatori ohutu kasutamine. Prekordiaalne löök. Alternatiivsed südamemassaaži 
                           metoodid. 
11:00 - 12:00    
Taaselustamise algoritm. Ravimid- vasoaktiivsed ravimid, antiarütmikumid ja  muud 
                           ravimid. Hapnik.   Ravimite   manustamise  teed-  perifeerne või  tsentraalne veenitee,
                           intraossaalne  tee,  intratrahheaalne versus intrabronhiaalne tee. 
12:15 - 13:00    Happe ja aluste tasakaal. Astrupi analüüs. Vedelikteraapia.
13:00 - 14:00    Lõuna
14:00 - 14:45    Elustamisjärgne periood. Monitooring ja ravi. 
15:00 - 16:30    Teooria rakendamine praktikas! 
                           Õpitu harjutamine  elustamiseks  spetsiaalselt  konstrueeritud koer-mannekeenil.                   
                           Praktilised   harjutused:   patsiendi  üldseisundi  hindamine,  olukorra  hindamine,
                           orotraheaalne  intubeerimine,  südamemassaaz,  AMBU  kotiga  ventileerimine  ja
                           hingamisaparaadiga kunstlik  hingamine,  ravimite manustamine, meeskonna töö.
                           Defibrillaatori kasutamine praktikas. 
16:30 - 17:00    Küsimused, arutelu, sertifikaadid!

Koolitus toimub  Tartu Kiirabi koolituskeskuses, Riia 18, Tartu.  Sissepääs koolituskeskusesse on hoovi poolt. Kursuse maksumus 150 EUR sisaldab kursuse materjale, elustamisjuhendeid, loenguid, praktilist koolitust, lõunasööki ja rohkelt kohvi! 
Registreerimine emaili teel: dochelisare@yahoo.com. Registreerimistasu palume ülekanda Hesa Vet Medical OÜ arveldusarvele:  SEB a/a 10220218591223,  BIC EEUHEE2X, IBAN EE891010220218591223.