EST

Taaselustamise ABC 
(Basic Life Support, BLS)

17 Jaanuar 2015 
09:00- 17:00

2010 aastal publitseeritud statistika andmetel pöördub vähem kui 6% koertest ja kassidest loomakliinikust elusana koju peale südame ja hingamisseiskuse, taaselustamise järgselt. Elustamistulemused humaanmeditsiinis on positiivsemad- üle 20%. Sellist suurt statistilist erinevust võib paljuski põhjustada veterinaarmeditsiinis senimaani puuduvad tõenduspõhised taaselustamise juhiseid ning puudulik sellekohane süstematiseeritud väljaõpe, regulaarsete taaselustamise alaste täiendkoolituste puudumine. The Reassessment Campaign on Veterinary Resuscitation (RECOVER) initsiatiivil, koostöös Veterinary Emergency and Critical Care Society ja American College of Veterinary Emergency and Critical Care töötati välja esimesed elustamise ravijuhised lemmikloomadele alles 2012 aastal.
Elustamise täiendkoolitus on mõeldud ennekõike loomakliiniku meeskonnale: loomaarstidele, loomaarsti abilistele, aga ka erinevatele organisatsioonidele ja loomaomanikele. Taaselustamise täiendkoolitus on kooskõlas tõenduspõhiste veterinaarsete taaselustamise juhistega.

Kui patsiendil tekib südame- ja/või hingamisseiskus- siis sekundid loevad!

Ole valmis- oma patsientide, klientide ja kolleegide jaoks!


Foto: Taaselustamise õppepäev tudengitele, 2012 sügis.

17 Jaanuar 2015  
09:00 - 17:00 

PROGRAMM: Printimiseks klõpsa siia!
09:00 - 09:45   Ülevaade kardiorespiratoorsüsteemi struktuurist & funktsioonist.
                          Sagedasemad surma põhjused.
10:00 - 10:45   Esmased elustamisvõtted- ABC-võtted
                          Standardiseeritud hingamisteede, hingamise, vereringe kliiniline ülevaatlus paari 
                          sekundiga!
11:00 - 11:45   Südamemassaaž
                          Südamemassaaži tulemusena tekib verevool tänu intratorakaalse rõhu muutustele ja         
                          otsesest kompressioonist südamele. Korrektne südamemassaaž tagab parimal juhul
                          vaid 30% normaalsest aju- ja koronaarperfusioonist- Aga kui see ei ole teostatud 
                          korrekselt...? Kuidas teostada effektiivselt rindkere kompressioone ja kuidas 
                          kohandada oma lähenemisviisi, näiteks erineva rindkere tüübiga patsientidele?
12:00 - 13:15   Hingamisteed & kunstlik hingamine
                          Kunstliku hingamise eesmärgiks on tagada adekvaatne oksügenisatsioon. Kiire  
                          hingamisteede avatuse hindamine, vabastamine ja kunstlik hingamine on eluliselt 
                          tähtsad, et vältida aju ja teiste elutähtsate elundite kahjustust sekundaarsest 
                          hüpoksiast.Ilma adekvaatse ventilatsioonita ei ole võimalik taastada spontaanset 
                          südametegevust. Trahhea intubatsioon on parim meetod vabade hingamisteede 
                          tagamiseks- see protseduur ei tohiks kesta üle 30 sekundi! Kas vajab harjutamist?
13:15 - 14:00    Lõuna
14:00 - 16:00    Teooria rakendamine praktikas!
                           Õpitu harjutamine elustamiseks spetsiaalselt konstrueeritud koer-mannekeenil. 
                           Harjutada saab orotraheaalset intubeerimist, südamemassaazi, kunstlikkuhingamist
                           ja kontrollida elustamisvõtete rakendamise effektiivsust.
16:15 - 17:00    Küsimused, arutelu, sertifikaadid!

Kursus toimub Tartu Kiirabi Koolituskeskuses, Riia 18, Tartu. Sissepääs koolituskeskusesse on hoovi poolt.  Taaselustamise ABC kursuse maksumus on 150 EUR, mis sisaldab kursuse materjale, elustamisjuhendeid, loenguid, praktilist koolitust, lõunasööki ja rohkelt kohvi! 

Registreerimine emaili teel: dochelisare@yahoo.com. Registreerimistasu palume ülekanda Hesa Vet Medical OÜ arveldusarvele: SEB a/a 10220218591223, BIC EEUHEE2X, IBAN EE891010220218591223. Märkusena kirjutage palun ülekandele osalejate nimed.