Veterinaarmeditsiin 2014 konverensi raames toimub töötuba 23 november 2014! 
Täpsem info ja registreerimine
http://veterinaarmeditsiin.ee/tootoad/vaikeloomaarstide-tootuba-2014/

Programm
09:00 - 09:45   Ülevaade kardiorespiratoorsüsteemi struktuurist & funktsioonist.
                          Sagedasemad surma põhjused.
10:00 - 10:45   Esmased elustamisvõtted- ABC-võtted
                          Standardiseeritud hingamisteede, hingamise, vereringe kliiniline ülevaatlus paari 
                          sekundiga!
11:00 - 11:45   Südamemassaaž
                          Südamemassaaži tulemusena tekib verevool tänu intratorakaalse rõhu muutustele ja         
                          otsesest kompressioonist südamele. Korrektne südamemassaaž tagab parimal juhul
                          vaid 30% normaalsest aju- ja koronaarperfusioonist- Aga kui see ei ole teostatud 
                          korrekselt...? Kuidas teostada effektiivselt rindkere kompressioone ja kuidas 
                          kohandada oma lähenemisviisi, näiteks erineva rindkere tüübiga patsientidele?
12:00 - 12:45   Hingamisteed & kunstlik hingamine
                          Kunstliku hingamise eesmärgiks on tagada adekvaatne oksügenisatsioon. Kiire  
                          hingamisteede avatuse hindamine, vabastamine ja kunstlik hingamine on eluliselt 
                          tähtsad, et vältida aju ja teiste elutähtsate elundite kahjustust sekundaarsest 
                          hüpoksiast.Ilma adekvaatse ventilatsioonita ei ole võimalik taastada spontaanset 
                          südametegevust. Trahhea intubatsioon on parim meetod vabade hingamisteede 
                          tagamiseks- see protseduur ei tohiks kesta üle 30 sekundi! Kas vajab harjutamist?
12:45 - 14:00    Lõuna
14:00 - 16:00    Teooria rakendamine praktikas!
                           Õpitu harjutamine elustamiseks spetsiaalselt konstrueeritud koer-mannekeenil. 
                           Harjutada saab orotraheaalset intubeerimist, südamemassaazi, kunstlikkuhingamist 
                           ja kontrollida elustamisvõtete rakendamise effektiivsust.
16:15 - 17:00    Küsimused, arutelu, sertifikaadid!