PROGRAMM:

09:00 - 09:45    Valmisolek patsiendi taaselustamiseks kliinilisest surmast. Ülevaade vahenditest ja  
                           monitooringu aparatuurist.  

10:00 - 10:45    Defibrilleeritavad ja mittedefibrilleeritavad vereringe seiskuse vormid.

                           Defibrillaatori ohutu kasutamine. Prekordiaalne löök. Alternatiivsed südamemassaaži
                           metoodid. 

11:00 - 12:00    
Taaselustamise algoritm. Ravimid- vasoaktiivsed ravimid, antiarütmikumid ja  muud
                           ravimid. Hapnik.   Ravimite   
manustamise  teed-  perifeerne või  tsentraalne veenitee,
                           intraossaalne  tee,
 intratrahheaalne versus intrabronhiaalne tee. 

12:15 - 13:00    Happe ja aluste tasakaal. Astrupi analüüs. Vedelikteraapia.

13:00 - 14:00    Lõuna

14:00 - 14:45    Elustamisjärgne periood. Monitooring ja ravi. 

15:00 - 16:30    Teooria rakendamine praktikas! 
                           Õpitu harjutamine  elustamiseks  spetsiaalselt  konstrueeritud koer-mannekeenil.      
                           Praktilised   harjutused:   patsiendi  üldseisundi  hindamine,  olukorra  hindamine,
                           orotraheaalne  intubeerimine,  südamemassaaz,  AMBU  kotiga  ventileerimine  ja
                           hingamisaparaadiga kunstlik  hingamine,  ravimite manustamine, meeskonna töö.
                           Defibrillaatori kasutamine praktikas. 

16:30 - 17:00    Küsimused, arutelu, sertifikaadid!