PROGRAMM

9 Mai 2014 Tartu Biotehnoloogia Park, Tiigi 61B
12:00 – 13:30 Sissejuhatus, terminoloogia, preanesteetiline ülevaatus
13:30 – 13:45 Paus
13:45 – 15:15 Premedikatsiooniks kasutatavad ravimid: toimemehanism, kõrvaltoimed
15:15 – 16:00 Paus
16:00 – 17:15 Süstitavad anesteetikumid: toimemehanism, kõrvaltoimed
17:15 – 17:30 Paus 
17.30 – 18:00 Antagonistid: Toimemehanism, kõrvaltoimed

10 Mai 2014 Maaülikooli Veterinaarmeditsiini õppehoone
10:00 – 11:30 Inhalatsiooni anesteetikumid
11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 Anesteesia aparaat
13:15 – 14:00 Paus
14:00 – 15:00 Patiendi monitooring  anesteesias-Kliiniline monitoring, Anesteesia sügavuse hindamine, EKG, kapnograaf, pulssoksümeeter
15:00 – 15:15 Paus
15:15 – 16:15 Lokaalanesteesia, regionaalanesteesia
16:15 – 17:00 Küsimused, diskussioon

11 Mai 2014 Tartu Biotehnoloogia Park, Tiigi 61B
10:00 – 11:30 Komplikatsioonid- Hüpoventilatsioon, Hüpotensioon, Hüpokseemia, Hüpoksia, Arrütmia 11:30 – 11:45 Paus
11:45 – 13:15 Hobuste anesteesia  
13:15 – 14:00 Paus
14:00 – 15:00 Ruminantide anesteesia 
15:00 – 16:00 Sigade anesteesia 
16:00 – 17:00 Küsimused/Diskussioon