EST

Koerte ja kasside valu tuvastamine ja valuravi on läbinud viimase aastakümne jooksul ülimalt suure arengu. Praegune lähenemine keskendub valu prognoosimisele ja ennetamisele. Koerte ja kasside valu ravimiseks on olemas efektiivsed farmakoloogilised ja mitte farmakoloogilised meetodid.  Tänapäeval on levinud seisukoht, et valu ei pea kannatama! 

Maailma Tervishoiu organisatsioon (WHO) soovitab:
- valu ennetada
- eelistada ravimi suukaudset manustamist
- ravimi regulaarset manustamist
- õige annuse kasutamist 
- nn. valuredeli jälgimist 

Ravimata valul on palju kahjulikke tagajärgi. 
Valul on suur potentsiaal tõsiselt ohustada meie patsientide heaolu. Märkimisväärne teadustöö on tehtud ja leitud, et ebapiisavalt ravitud äge valu põhjustab operatsiooni järgselt pikenenud taastumise, suurenendab operatsiooni järgsetele tüsistuste tekkimise ohtu ja on suur riskifaktor kroonilise valu kujunemisel. Valu teeb ka tigedaks – ja võib-olla on see üks põhjustest, miks Eesti koerad teinekord nii tigedad on… 

Loomakliiniku meeskond mängib olulist rolli loomaomanike harimisel, et loomaomanik õpiks märkama oma looma valu ning oskaks pöörduda abi saamiseks kliinikusse. Erinevatel patsientidel on oluliselt erinevad vajadused valuvaigistitele. Seega tuleb igale patsiendile läheneda tema individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Et valu suurust objektiivselt hinnata, selleks on teaduslikult välja töötatud valu hindamise skaala. Valideeritud valu hindamise skaala, võimaldab usaldusväärselt ja kiiresti hinnata valu intensiivsust, annab juhised valu raviks individuaalse patsiendi vajadustest lähtuvalt- aitab valida erinevate valuvaigistite vahel, manustada ravimeid õige, vajaliku intervalliga ja vajadusel tõsta või langetada analgeetikumi doosi. Soovitaksin väga kasutada Glasgow Pain Scale - See on allalaaditav Glasgow Ülikooli kodulehelt.
http://www.gla.ac.uk/schools/vet/research/painandwelfare/downloadacutepainquestionnaire/
Ameerika Loomakliinikute Assotsiatsioon ja Ameerika Feline Loomaarstide Assotsiatsioon on välja töötanud juhised, soovitused, et aidata parandada lemmikloomade elukvaliteeti. 
Juhised leiad siit: AAHA/AAFP Pain Management Guidelines for Dogs & Cats
Maailma Väikeloomade Assotsiatsioon (WSAVA) on samuti välja töötanud väga põhjalikud valuravi juhised: Global Pain Council Guidelines